Charta pro trvale udržitelný úklid – Iniciativa A.I.S.E.

Německý rodinný podnik Werner & Mertz Corporation a rakouská výrobní základna Erdal GmbH, výrobce produktů Frosch, jsou prvním středně velkým rakousko německým podnikem, který úspěšně prošel vstupními testy A.I.S.E a míří tak k ještě vyšší zodpovědnosti s ohledem na ochranu zákazníka a udržitelného rozvoje.

Koncept udržitelnosti byl jedním z hlavních témat Mezinárodní konference o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce 1992. Udržitelnost, jak byla definována na této konferenci, je postavena na třech základech: životní prostředí, ekonomika a sociálním rovnováze. Rovnováha mezi těmito třemi oblastmi vytváří základ pro dobrý život společnosti nyní i do budoucna. Chování se zaměřením na udržitelnost znamená uvědomění si budoucích následků současných aktivit tak, aby bylo možné splnit uspokojit potřeby našich dětí a budoucích generací.

Dobrovolně zúčastnící se společnosti, které jsou pravidelně sledovány nezávislými vědci z oborů lékařství, výzkumu a ekonomie, se zavazují neustále vylepšovat svoji výkonnost v následujících oblastech:

• Snížení emisí CO2 a spotřeby energie a vody ve výrobním procesu
• Pečllivý výběr surovin a distributorů v souladu s kritérii programu
• Vylepšování obalových materiálů
• Zdraví a bezpečnosti zaměstnanců
• Zdraví a bezpečnosti zákazníků a spotřebitelů
• Používání standardizovaných symbolů na obalech pro bezpečné použití výrobků v souladu s ochrannou životního prostředí
• Telefonní podpora spotřebitelůVýsledky jsou každý rok publikovány v evropské zprávě o udržitelnosti.

Iniciátorem aktivity je na evropské úrovni Mezinárodní asociace pro praní a čištění A.I.S.E. (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien) sídlící v Bruselu. Evropská iniciativa A.I.S.E. je platná v 25 zemích evropské unie a také v Norsku, Švýcarsku a na Islandu.

Více informací o iniciativě naleznete na www.sustainable-cleaning.com .

Certifikáty

Certifikat 01 Certifikat 02 Certifikat 03 Certifikat 04 Certifikat 05 Certifikat 06