Certifikáty

Trvalá udržitelnost je pro značku Frosch zásadní. Produkty se zelenou žabkou na obale jsou ekologické během celého životního cyklu. Výrobce zohledňuje ekologické principy při výběru surovin a volbě dodavatelů, při práci s energiemi, obaly až po to, aby byly všechny produkty snadno biologicky odbouratelné a obaly zcela recyklovatelné a značka Frosch tak nezanechala žádnou ekologickou stopu. Díky tomuto přístupu máme na svém kontě několik několik certifikátů:


EMAS

Zkratka EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) značí jeden z nejvyšších certifikátů týkající se ekologie a ochrany životního prostředí. Výrobce značky Frosch tento certifikát více než 10 let úspěšně obhajuje. Této certifikaci každoročně přechází podrobný audit a přezkoumání vlivu na životní prostředí. Hodnotí se všechny aspekty podnikání - od zacházení s přírodními zdroji, přes samotnou výrobu, produkt, obal i každoroční inovace.

EU ECOLABEL

Ekoznačka udělovaná od roku 1992. EU Ecolabel je udělován produktům, které splňují ekologické standardy po celou dobu jejich životnosti: od těžby surovin po výrobu, distribuci a likvidaci.Tyto produkty mají nižší dopad na životní prostředí například s ohledem na emise v ovzduší, vodní emise, nižší spotřebu elektrické energie a lepší využívání odpadů ve srovnání s podobnými produkty na trhu.

CRADLE TO CRADLE

Tento koncept usiluje o to, aby proces výroby výrobku nebyl pouze efektivní, ale navíc aby nevytvářel žádný odpad. Představte si, že i po dosloužení výrobku neskončí obal na skládce nebo v oceánu, ale použitý materiál a suroviny budou sloužit dál. Právě to je princip Cradle to Cradle. Uzavřená recyklační smyčka, ve které se rodí nové plastové láhve, z již použitých je cílem výrobce produktů se zelenou žabkou na obale, který stojí v čele recyklační iniciativy.

GREEN BRANDS

GREEN BRANDS jsou mezinárodní, nezávislou brand-marketingovou organizací, která ve spolupráci s mezinárodními institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí vyznamenává udržitelné značky. Frosch je jednou z prvních značek v České republice, která může pečeť Green Brands hrdě nosit.

A.I.S.E.

Výrobce značky Frosch splňuje podmínky a je aktivním členem Mezinárodní asociace pro praní a čištění A.I.S.E, která je jednou z nejstarších a nejsilnějších organizacích v odvětví čisticích a pečujících produktů. Cílem asociace je, aby produkty určené pro čistotu a hygienu byly bezpečné, udržitelné a přátelské jak pro zákazníky tak i životní prostředí.Certifikáty

Certifikat 01 Certifikat 02 Certifikat 03 Certifikat 04 Certifikat 05 Certifikat 06